INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

JAKOR s. r. o.

IČO: 36827380

Pod Dolami 838 , 093 02 Vranov nad Topľou

Slovensko

Kontaktná osoba: Radoslav Roškovič

Telefón: +421 907952492

Email: roskovic@nextra.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Automatizované pracovisko pre nanášanie tekutých náterových hmôt pre plastové výlisky

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 128-219763

z: 04.07.2013

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 11571-MST, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 30.09.2013

Dátum odoslania tejto informácie: 28.09.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

_________________________________________________________

 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

JAKOR s. r. o.

IČO: 36827380

Pod Dolami 838 , 093 02 Vranov nad Topľou

Slovensko

Kontaktná osoba: Radoslav Roškovič

Telefón: +421 907952492

Email: roskovic@nextra.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Automatizované pracovisko pre nanášanie tekutých náterových hmôt pre plastové výlisky

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 128-219763

z: 04.07.2013

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 11571-MST, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 21.10.2013

Dátum odoslania tejto informácie: 17.10.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)